13/3-18

Just nu så limmar Marcus i hop de olika delarna på bollkastaren.  Vissa delar har redan skruvats ihop men det är de två huvuddelarna som ska limmas ihop (se bilden). Tyvärr så har vi några problem med konstruktionen. Konstruktionen är lite svår. Dels för att vi inte hade så mycket tillgång till träslöjden och så […]

Läs mer 13/3-18

9/4-18 Flaggsignaler

Gruppen har valt att kommunicera på engelska eftersom det engelska alfabetet har färre bokstäver. Under själva dagen kommer de få en bild på en sak som de ska ”säga” till de andra i gruppen. Därför kan man stava på engelska istället. Man kommunicerar med hjälp av olika kombitioner av färger och rörelser. Det är lättare […]

Läs mer 9/4-18 Flaggsignaler

Mars-18

Idag har vi börjat få material till våran bollkastare. Tills nästa gång så ska de börja sätta i hop delarna och börja fundera på designen. (bild kommer)

Läs mer Mars-18

Flaggsignaler 20/3-18

Flaggruppen är nästan helt klara med hur de ska kommunicera. De har som vi skrev tidigare ett nummeralfabet för hur de ska kommunicera. De har även olika tecken med flaggorna för: Jag  förstår meddelandet, Repetera och nästa bokstav. Men också start och stopp. Nästa gång ska jag förklara hur koden fungerar.  

Läs mer Flaggsignaler 20/3-18

20/3-18

Har har vi en ritning av våran boll kastare. Den fungerar på så sätt att det är en skål med en pingis boll i till höger. Det är en 1kg vikt till vänster. Vid pings bollen sitter det en gumisnodd. Dens funktion är att hålla fast den ena delen av ”vågen” så att inte vikten […]

Läs mer 20/3-18

19/3-18

Bollkastargruppen börjar nu bygga på deras bollkastare. De har valt materialet trä (se skissen) De ska såga ut totalt fem träbitar. Varför de har valt trä är för att det finns stor tillgång till trä och för att det finns mycket i våran träslöjdssal. Trä är också ganska lättformat och kan sågas till med lätthet. […]

Läs mer 19/3-18